MRKO - "Citius! Altius! Fortius! - Brže! Više! Hrabrije" - Geslo je modernih Olimpijskih igara i naših "Mrkometaša"!

Osnivanje MRKO

Rukometna lopta

MRK “Opatija” osnovan je u travnju 2010.g.

Sjednica osnivačke skupštine Muškog rukometnog kluba “Opatija” održana je 16. travnja 2010.g., s početkom u 18.00 sati. Sjednici su bili nazočni sljedeći članovi: Nadežda Kopani Frketić, Nataša Sinčić-Pejatović, Kristina Tubić, Ronald Ribarić, Milan Karas,Igor Flego. Za zapisničara jednoglasno je izabrana Nataša Sinčić – Pejatović, a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Nadežda Kopani Frketić i Igor Flego.

Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red:

1. Donošenje odluke o osnivanju Muškog rukometnog kluba “Opatija”
2. Donošenje Statuta kluba
3. Izbor članova tijela upravljanja
4. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje
5. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga u RH

Na osnivačkoj sjednici, jednoglasno je, javnim glasovanjem usvojena odluka o osnivanju Muškog rukometnog kluba “Opatija” (u nastavku, “MRKO”), sa sjedištem u Opatiji, M. Tita 142. Nakon kraće rasprave i čitanja usvojen je i Statut MRK “Opatija”!

Za predsjednika MRKO jednoglasno je izabran Igor Flego, za dopredsjednicu jednoglasno je izabrana Nadežda Kopani Frketić, za predsjednika Skupštine jednoglsno je izabran Ivo kirigin, za tajnika jednoglasno izabran Milan Karas, dok je za trenera jednoglasno izabran Ronald Ribarić

Za članove Upravnog odbora MRKO, jednoglasno su izabrani: Igor Flego, Nadežda Kopani Frketić, Nataša Sinčić – Pejatović.

Jednoglasnom odlukom prisutnih, ovlaštenje za zastupanje MRKO dobili su Igor Flego i Nadežda Kopani Frketić.

Na kraju, jednoglasnom odlukom prisutnih donešene je odluka o pokretanju postupka za upis MRKO u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Sjednica je završena u dvadeset sati (20.00).

MRKO upisan je u spomenuti Registar udruga dana 11. svibnja 2010.g.

Ažurirano 21. prosinca 2021. — 1:12
Muški rukometni klub Opatija © 2021 | Kontakt | Webmaster